رندر های برتر هفته چهارم آبان

 

 

در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم.

تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.

 

 

1.Walter White / Heisenberg (Breaking Bad) – Stylized sculpt اثر Geosyrup

 

Walter White / Heisenberg (Breaking Bad) - Stylized sculpt اثر Geosyrup

 

2.!It’s raining, man اثر HaJotCe

 

!It’s raining, man اثر HaJotCe

 

3.Nodevember day 7-8: 6 sided اثر Xeofrios

 

Nodevember day 7-8: 6 sided اثر Xeofrios

 

4.Geometry nodes to make a raspberry اثر Jeff

 

Geometry nodes to make a raspberry اثر Jeff

 

5.Forgotten Skull اثر Tom Pleysier

 

Forgotten Skull اثر Tom Pleysier

 

6.xp pen mascot speedsculpt+3D print اثر Eugene B

 

xp pen mascot speedsculpt+3D print اثر Eugene B

 

7.Photorealistic beer اثر Jonas Kotulla

 

Photorealistic beer اثر Jonas Kotulla

 

8.Summer Rain اثر Sonja Christoph

 

Summer Rain اثر Sonja Christoph

 

 

 

شما هم رندر هایی که با استفاده از نرم افزار بلندر گرفته اید را از طریق WhatsApp میتوانید برای ما ارسال کنید.

 

 

ویدیو های آموزشی رایگان را میتوانید در کانال آپارات ما تماشا کنید.

 

همراهتان هستیم

 

رندرمن