پاک کردن نادهای اضافه

 

 

هنگام ساختن متریال با ناد در بلندر ممکن است فضای کار با ناد ها شلوغ شود .

و ناد هایی متصل نیستند ممکن است از کنترل خارج شوند

و کار کردن را برای شما سخت کنند .

 

shader tab

 

اما راه حل سریع و ساده ای برای پیشگیری از این اتفاق وجود دارد .

 

برای این کار ابتدا باید اد آن Node Wrangler را روشن کنید. (روش روشن کردن اد آن Node Wrangler)

توصیه : اد آن Node Wrangler  را همیشه روشن بگذارید.

 

بعد از این که اد آن Node Wrangler را روشن کردید یا از روشن بودن آن مطمئن شدید ،

کافیست دکمه های Alt + X را بزنید تا تمام ناد هایی که متصل نیستند پاک شوند.

 

نکته : پیرو پست های قبل (افزایش تمرکز بخش اول ، افزایش تمرکز بخش دوم و تمام صفحه کردن صفحات)

یاک کردن ناد های اضافه هنگام ساختن متریال میتواند در افزایش تمرکز به شما کمک کند.

 

 

ویدیو های آموزشی را میتوانید در کانال آپارات ما تماشا کنید.

 

همراهتان هستیم

 

رندرمن