دوره شروع کار در بلندر منتشر شد

دوره شروع کار در بلندر

در این دوره رایگان 4 ساعته در ابتدا با فضای نرم افزار بلندر آشنا خواهید شد و سپس شروع به مدل سازی یک صندلی خواهیم کرد

پس از اتمام مدل سازی ، مدل ساخته شده را آنرپ میکنیم و برای متریال دهی آماده میکنیم و پس از آن متریال های صندلی را آن طور که میخواهیم به آن میدهیم و بعد از نور پردازی آن را رندر میگیریم

پیش نیاز : ندارد

سیلابس دوره :

0-مقدمات

1-مدل سازی

2-آنرپ

3-متریال سازی

4-نورپردازی و رندر

5-تمرین

برای دانلود دوره به بخش آموزش ، دوره شروع کار در بلندر مراجعه نمایید .