شبیه سازی و جلوه های ویژه

در این بخش نمونه کار های مربوط به شبیه سازی مایعات ، شبیه سازی ذرات ، شبیه سازی انفجار ، ترکیب سه بعدی و واقعیت  و … را مشاهده میفرمایید